กรุณากรอกตัวเลขบนหน้าปัด

หากตัวเลขไม่ชัดเจน กรุณากดที่รูปเพื่ออัพโหลดใหม่

***ในการส่งข้อมูลท่านยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลรวมถึงรูปภาพสู่สาธารณะเพื่อการศึกษาวิจัยหรือพัฒนา

ตัวอย่างการถ่ายรูปที่ถูกต้อง

กรุณาถ่ายภาพในมุมที่เห็นตัวเลขบนหน้าจอชัดเจน

คำแนะนำการวัดออกซิเจนปลายนิ้ว