กรุณาตรวจสอบตัวเลขที่ช่องด้านขวามือ

หากตัวเลขไม่ตรง กรุณากรอกตัวเลขบนหน้าปัด

***ในการอัปโหลดรูปภาพท่านยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลรวมถึงรูปภาพสู่สาธารณะเพื่อการศึกษาวิจัยหรือพัฒนา

คำแนะนำการวัดออกซิเจนปลายนิ้ว